PRE-SEASON POLL, AUGUST 16, 2022 RANK TEAM POINTS FIRST-PLACE VOTES LAST WEEK’S RANK 1. Alabama 822 42 N/A 2. Ohio State 766 6 N/A 3. Georgia 728 4 N…

Alabama tops 2022 FWAA/NFF Super 16 Pre-Season Poll